Sena idėja nusinešti Yodą į mišką pagaliau įgyvendinta. Matyt, nereikia pasakoti, iš kur ir kaip ši frazė kilusi. Tiesa, čia ji šiek tiek pakeista.

➤ Taip pat skaitykite